تعداد مقالات: 81
2. بهره‌گیری مثنوی معنوی از قرآن در موضوع امتحان و ابتلا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-25

هادی حیدری‌نیا؛ عزیز‌الله‌ توکلی کافی‌آبادی؛ سمانه ملک ثابت؛ اعظم سیامک دستجردی


4. تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی براساس مشخصه های تمایزدهنده واجی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

فرزانه تاج آبادی؛ عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا


5. چالش ارزش گذاری جنسیت مؤنث در تفسیر آیۀ نساء/ 117

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-18

احمد پاکتچی


6. تحلیل شناختی استعاره های مفهومی حرکت در قرآن کریم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

سیده شیرین حجازی؛ پروین بهارزاده؛ آزیتا افراشی


7. ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-23

مرضیه دهقان نیری؛ سید علی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی نیا


8. نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-23

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ فخرالسادات علوی؛ مریم امینی


9. نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-29

هاله بادینده؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر


12. بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رویکردی معناشناسانه

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

محمد نبی احمدی؛ مریم جلالی نژاد


13. تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 3-20

آزیتا افراشی؛ حنیف افخمی ستوده


14. زیبایی‌شناسی تقارن بازتابی در کتابت قرآن کریم؛ با تأکید بر قرآن 1529 آستان قدس رضوی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-42

ناهید جعفری دهکردی؛ خشایار قاضی زاده


15. بررسی خاستگاه بومی لفظ جناح با رویکرد حذف شناسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-41

هادی جاهد؛ فیروز حریرچی؛ سید ابراهیم دیباجی


16. تحلیل بر بازنمود «رب» در ترجمه‌های روسی قرآن کریم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-38

زهرا حیدری آبروان؛ شهرام همت زاده


20. ازخوانی مفهوم «القیامه» در پرتو مطالعات شناختی و تاریخی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-43

فتحیه فتاحی زاده؛ فریده امینی


23. کارکرد قلب در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-45

بگم عقبه؛ حامد خانی(فرهنگ مهروش)؛ ارسطو میرانی


24. بازتفسیر واژگان «فقر/ غنا» در قرآن کریم با تکیه بر زمینه‏های انسان‏شناختی ساخت مفهوم

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-48

احمد پاکتچی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد


25. بررسی و تحلیل ماهیت و کارکرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبیده مَعمَر بن مثنَّی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-56

نصرت نیل ساز؛ هادی زینی ملک اباد