دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

ناهید حسین نتاج؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سارا طاهری