بررسی درون‌مایۀ کتاب قرآن و تفسیر در نخستین ادوار شیعۀ امامیه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی درون‌مایۀ کتاب قرآن و تفسیر
در نخستین ادوار شیعۀ امامیه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Scripture & Exegesis in Erly Imami Shiism

نویسندگان [English]

  • nosrat nilsaz 1
  • parisa askar semnani 2
1 tarbiat modares university
چکیده [English]

Review of the Scripture & Exegesis in Erly Imami Shiism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Review of the Scripture & Exegesis in Erly Imami Shiism