عبادت مریم (س) به مثابه­ ی تشریعی نو؛ واکاوی تاریخی- تفسیری آیه­ ی 43 سوره ­ی آل عمران

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / دانشگاه تهران /تهران / ایران

2 فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

1022034/isqs.2021.32736.1634

چکیده

شیوه­­ عبادت مریم (س) که آیه­ 43 سوره­ آل عمران از آن خبر می دهد، همواره در طول تاریخ تفسیر قرآن مورد بحث بوده است. طبق این آیه فرشتگان مریم را به قنوت، سجده و رکوع با رکوع­ کنندگان امر می­کنند. دو پرسش مهم در مورد این آیه قابل طرح است: یک این که آیا انجام این عبادت تشریعی جدید است و دیگر آن که چنین عبادتی ریشه در تاریخ سنت یهود دارد یا نه. نوشته­ حاضر کوشیده است علاوه بر به نمایش گذاشتن تعارضات آرای مفسران در این باب، با رویکردی تحلیلی-تاریخی این نقطه­ مبهم در تاریخ تفسیر قرآن را بکاود و با رجوع به متن مقدس یهودیان و مهم ترین تفسیر آن ، یعنی تلمود، به پاسخی قانع کننده دست یابد. نتیجه حاصل از این کاوش عبارت است از این که به گواهی تاریخ یهود، عبادت مذکور در آیه نمازی متداول میان یهودیان و مختص به مردان بوده که به شکل جمعی برگزار می شده است. قرآن هم از آن عبادت گزارش تاریخی می دهد و بنابراین ، مریم امر شده تا همان نماز را به همراه دیگران برپای دارد. از این روی، همراهی مریم با مردان در این نماز تشریع جدیدی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Worship of Mary as a new legislation; Historical- Interpretive Analysis of verse 43 Surah Al-e-Imran

نویسندگان [English]

  • azam puyazadeh 1
  • Roohollah Talebi 2
  • Hesam Ghorbani 3
1 Quranic studies and Hadith department /Theology /University of Tehran/Tehran/Iran
2 Jurisprudence and Islamic Law/Faculty of theology /University of Tehran/ Tehran/Iran
3 Quran and Hadith studies/Faculty of theology /University of Tehran/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

A way of Mary's worship,which is reported in verse 43 of Sura Al-e-Imran, had always been discussed throughout the history of the interpretation of the Quran. According to this verse,the angels command Mary to perform qunut, prostration and bowing with those who bow.There are two main questions about this verse: one is whether it is a new legislation and the other is whether such worship has its roots in the history of the Jewish tradition. The present article has tried to explore this ambiguous point in the history of Quranic interpretation with an analytic-historical approach in addition to showing the contradictions of the opinions of the commentators in this regard. And by referring to the Jewish scripture and it's most important commentary , the Talmud, to find a convincing answer. The result of exploration is that,according to the history of the Jewish tradition, the worship mentioned in the verse was a common worship among the Jews, which was held collectively and ,of course, was reserved for men.The quran also gives a historical account of that worship,and therefore, Mary is commanded to perform the same prayer with men. Therefore,Mary's association with men in this prayer has been a new legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish prayer
  • Nazirite
  • congregational prayer
  • Mary in Quran
  • legislative revelation
  • Historical Interpretation