خوانشی نو از تأثیر جنسیت بر تفسیر قرآن کریم با بررسی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت الله جوادی‌آملی

نوع مقاله: مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دانشگاه فارابی

چکیده

تأثیر جنسیت و پیش‌فرض‌های مرتبط با آن یکی از مباحثی مطرح در فهم متون دینی است. از این رو در دهه‌های اخیر و با ورود جریان فمینیستی و خوانش زنانه از متون دینی و به دنبال آن؛ بازیابی حقوق زنان روند روبه رشدی پیدا نمود. از جمله محققان معاصری که به بازخوانی آیات قرآن در حوزه زنان پرداخته است، آمنه ودود پژوهشگر امریکایی-افریقایی تبار و تازه مسلمان شده می‌باشد که متاثر از آراء فضل‌الرحمن به تفسیر آیات پرداخته است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی و به وسیله ابزار اسنادی؛ ضمن تبیین اندیشه و روش آمنه ودود در تفسیر، به تطبیق آراء وی با اندیشه‌های آیت الله جوادی‌آملی بپردازد. نتایج حاصل از بررسی تحلیلی این دو شخصیت نشان می‌دهد که جنسیت مفسر، در تفسیر قرآن، درصورتی که تهی از هرگونه پیش فرض و تپیش‌فرض‌های مرتبط با آن یکی از مباحثی مطرح در فهم متون دینی است. از این رو در دهه‌های اخیر و با ورود جریان فمینیستی و خوانش زنانه از متون دینی و به دنبال آن؛ بازیابی حقوق زنان روند روبه رشدی پیدا نمود. از جمله محققان معصبات جنسیتی باشد و اگرتفسیر او با روش و شیوه‌ای علمی و منصفانه صورت پذیرد؛ تأثیر بسزایی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new reading of the effect of gender on the interpretation of the Holy Quran with an example of the views of Amina Wadood and Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • narges shekarbeygi 1
  • Marzieh Raji 2
1 kums
2 Farabi Campus, Qom
چکیده [English]

The influence of gender and its related presuppositions is one of the issues in understanding religious texts. Hence, in recent decades, with the advent of the feminist movement and women's reading of religious texts, The recovery of women's rights has been on the rise. Among the contemporary scholars who have read the verses of the Qur'an in the field of women is Amina Wadud, an American-African-Muslim scholar who has recently interpreted the verses under the influence of Fadl al-Rahman. This research intends to use descriptive-analytical method and documentary tools; While explaining Amina Wadood's thought and method in interpretation, he should apply his views to the thoughts of Ayatollah Javad Amoli. The results of the analytical study of these two personalities show that the gender of the interpreter, in the interpretation of the Qur'an, if it is free from any gender presuppositions and prejudices, and if his interpretation is done in a scientific and fair manner; It will not have much effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • woman
  • Gender
  • Interpretive Assumptions
  • Amina Wadud
  • Ayatollah Javadie Amoli