اهداف و چشم انداز

نشریه«مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی» جهت نیل به اهداف ذیل فعالیت می کند:

  • ·        بسط و تعمیق مطالعات میان‌رشته‌ای در حیطه مطالعات قرآنی
  • ·         معرفی آرائ و نظریات جدید در حوزه مطالعات قرآنی
  • ·        شناخت و واکاوی مسائل پژوهش در حیطه مطالعات قرآنی، متناسب با نیازهای روزآمد  جهان اسلام.
  • ·         ایجاد فضایی برای نقد افکار و اندیشه ها برای به تعالی رساندن آن