اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 631
تعداد پذیرش 64
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 445
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 354

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 13759
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6281
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 10 %