اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 576
تعداد پذیرش 57
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 310

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 10212
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 106 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 10 %