اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 475
تعداد پذیرش 42
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 319
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 248

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 27
تعداد مشاهده مقاله 5033
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 9 %