راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله

 

 به اطلاع میرسد نشریه مطالعات قران و فرهنگ اسلامی به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرانی وفرهنگ اسلامی که پیش از کمیسیون نشریات وزارت عتف امتیاز علمی پ‍ژوهشی دریافت کرده بود، از این پس بر اساس ایین نامه جدید نشریات مصوب اردیبهشت 1398 به عنوان نشریه علمی به فعالیت خود ادامه می­دهد.

نشریه «مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی» طبق بندهای3و4و5و6 از ماده 2 ایین نامه نشریات، در هر شماره امکان درج انواع مقالات علمی، اعم از پژ‍وهشی، ترویجی، مروری، کوتاه و یادداشت علمی را دارد.

عموم استادان و دانشجویان میتوانند انواع مقالات علمی خود را با عنایت به رویکردهای نشریه؛

1-مطالعات قرانی با رویکرد ادبی- زبانی

2-مطالعات قرانی با رویکرد تاریخی

3-مطالعات قرانی با رویکرد فرهنگ ایرانی- اسلامی

رویکرد

نشریه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با هدف تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و توسعه فرهنگ قرآن پژوهی و نیز معرفی و نقد پژوهش های نوین در عرصه مطالعات قرآنیمنتشر می شود.  نشریهاز پذیرش مقالات مطالعات قرآنی با رویکرد ادبی - زبانی، رویکرد تاریخی و نیز رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی استقبال می کند.

شرایط پذیرش و انتشار مقاله

-  نشریه از دریافت مقاله‌های پژوهشی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبالمی کند و از چاپ مقاله ‌های مبتنی بر گردآورییا ترجمه معذور است.

- مقالات ارسالی به هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد همچنین حق انتشار مقاله پس از پذیرش برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار مقاله در نشریات دیگر نیست.

- نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و  ویرایش  مقاله‌های دریافتیآزاد است.

- نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات ذیل از طریق پست الکترونیک، به نشانی مجله ارسال کنند.

  • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛
  • میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
  • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
  • نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفکس نویسندة مسئول؛

-        پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

-        صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و درمجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. درضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامة 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

-        ساختار مقاله ها مشتمل بر عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی   مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

-        معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات تخصصی درون متن و داخل پرانتز قرار گیرد.

 شیوة استناد

ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوة زیر باشد:

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار، شمارة جلد و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/210)

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1، 21 ـ 25)

ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Nelson,2003:115)

اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف ابجد(الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی )و با درج حروف a،b ، و...، در زبان‌انگلیسی ، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقالة خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.

در ارجاعاتِ درون متنی ، ارجاعات تکراری مانند بار نخست آورده ‌نشود و از  واژه‌های «همان»، «پیشین» و در منابع عربی : «المصدر السابق» و در انگلیسی از ibidاستفاده شود.

منابع

در منابع پایان مقاله اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده مشخصات اثر به طور کامل ذکر شود.

در منابع پایان مقاله ؛ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه،نشانی اینترنتی.

 

 

راهنمای ارسال مقاله

1- ورود به سامانه نشریات پژوهشگاه

برای ثبت نام در سیستم  مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

-         ابتدا روی لینک مجله مورد نظر کلیلک کنید. سایت مجلات به دو زبان فارسی و  انگلیسی طراحی شده است. پس از انتخاب زبان مجله (ترجیحاً زبان فارسی)، روی گزینه ثبت‌نام کلیک کرده و فرم مربوطه را به دقت تکمیل کنید. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده، الزامی است. اطلاعات کامل خود را (به جز نام کاربری و رمز عبور) ترجیحاً به زبان فارسی وارد کنید.

-         آدرس ایمیل خود را به دقت وارد کنید. از این پس از طریق همین آدرس با شما تماس گرفته خواهد شد. پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.( گاهی رمز در بخش spam ایمیل قرار می گیرد)  برای ادامه کار، با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شوید. پس از ورود به سیستم، کلمه عبور را تغییر دهید. یادآور می‌شود امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.

-         در صورت فراموشی کلمه عبور، آدرس ایمیل خود را در بخش مربوطه وارد کنید. کلمه عبور جدید به آدرس شما ارسال می‌شود. توصیه می‌شود پس از وارد شدن به سیستم، کلمه عبور خود را تغییر دهید.

-         نام کاربری و کلمه عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. مسئولیت ورود درست اطلاعات بر عهده شماست. برای تغییر مشخصات و یا آدرس خود روی لینک مشاهده اطلاعات شخصی کلیک کنید.

-         چنانچه مشکل خاصی در ورود اطلاعات داشته باشید، با مدیر سامانه تماس حاصل فرمایید.

2 -    سینا‌وب برای استفاده نویسندگان دارای امکانات و قابلیت‌های زیر است:

*ارسال مقالات جدید: در این بخش امکان ارسال مقاله جدید و تکمیل اطلاعات مقالات ارسال شده وجود دارد. برای ارسال مقاله جدید تکمیل فرم ثبت‌نام و همچنین تکمیل اطلاعات فرم ارسال مقاله، الزامی است. چگونگی ثبت‌نام در سیستم و ارسال مقاله در ادامه آمده است.

*مقالات نیازمند بازنگری: در این بخش مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته است و نیازمند بازنگری یا در حال بازنگری است نمایش داده می‎‌شود. در این بخش همچنین فهرست مقالاتی که به هر دلیل در بازه زمانی یک ماهه بازنگری نشده و از سیستم حذف شده است نمایش داده می‌شود. مشاهده آخرین وضعیت مقالاتی که به‌وسیله هیأت تحریریه پذیرفته شده  و نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات است در این قسمت امکان‌پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است مقالاتی که به هر دلیل در موعد مقرر بازنگری نشوند از سیستم حذف می‌شوند و در صورت تمایل این امکان وجود دارد تا مچدداً برای مجله ارسال شود.

مقالات تکمیل شده: در این بخش مقالات آماده انتشار و همچنین مقالاتی که بررسی آن با درخواست نویسنده لغو شده و همچنین مقالاتی که از طریق فراخوان ارسال شده است نمایش داده می‌شود.

3-                پس از ورود به سیستم برای دسترسی به امکانات آن روی لینک مربوط به صفحه شخصی، کلیک کنید.

4-               ارسال مقاله جدید

برای ارسال مقاله جدید، تکمیل اطلاعات زیر الزامی است؛

 4-1 ‌انتخاب نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی ؛ علمی-ترویجی؛ علمی- مروری

4-2 وارد کردن عنوان: عنوان کوتاه نیز باید در قسمت مربوطه وارد شود.

4-3 اضافه کردن اطلاعات نویسنده (نویسندگان) 

* در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، اطلاعات کامل نویسنده را در بخش مربوطه وارد کنید. در صورتی که یکی از این نویسندگان به عنوان نویسنده عهده‌دار مقاله مشخص شود، ثبت نام  ایشان در سیستم ضروری است. تمامی مکاتبات دفتر مجله با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.

4-4  وارد‌کردن چکیده مقاله: چکیده مقاله باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

4-5  افزودن کلمات کلیدی: کلیدواژه‌ها باید بین 4 تا 7 کلید واژه باشد و با علامت ؛ یا ; از یکدیگر جدا شوند.

4-6 انتخاب موضوع: در صورتی که مقاله شما مربوط به یکی از موضوعاتی باشد که در بخش انتخاب موضوع وجود دارد، موضوع مربوطه را انتخاب کنید.

4-7 توضیحات اضافی: در ابن بخش چنانچه توضیح خاصی در ارتباط با مقاله ضروری است برای نشریه ارسال کنید.

4-8پذیرش شرایط و ضوابط مجله: برای ادامه کار در صورتی که شرایط و ضوابط مجله را در ارتباط با اصیل‌بودن کار تحقیقی و ارسال نکردن برای سایر نشریات قبول دارید در بخش مربوطه علامت بزنید. توجه داشته باشید که صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد. همچنین حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

4-9  داوران پیشنهادی:  امکان پیشنهاد داور به‌وسیله نویسنده وجود دارد. البته پذیرش آن مشروط به موافقت هیأت تحریریه است.

4-10 اضافه‌کردن فایل‌ها: برای ثبت مقاله در سیستم نشریات علمی، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

*    فایل نامه به سردبیر مبنی بر درخواست بررسی مقاله

*   فایل چک لیست برای اطمینان از تکمیل تمامی موارد درخواستی

*   فایل اصلی مقاله: این فایل باید بدون مشخصات نویسنده باشد و بیش از 2 مگابایت نیز نباشد.

*   جداول، نمودارها و تصاویر را به صورت جداگانه نیز  ارسال کنید.

*   در صورت نیاز سایر اطلاعات مربوط به مستندات مقاله را نیز وارد کنید.

4-11 تکمیل ارسال مقاله: پس از تکمیل تمامی اطلاعات و ارسال فایل‌ها برای ادامه کار روی لینک تکمیل ارسال مقاله کلیلک کنید.

*لازم به ذکر است که تا مرحله تکمیل کامل اطلاعات و ارسال مقاله، امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

5- مشاهده آخرین وضعیت مقاله

برای مشاهده آخرین وضعیت مقاله روی صفحه شخصی نویسنده کلیلک کنید.