بانک ها و نمایه نامه ها

پایگاه­ های نمایه­ کنندۀ نشریه(درصورت نمایه­ شدن در پایگاه ­ها):

-         مرکز منطقه­ ای اطلاع­ رسانی علوم و فنّاوری (isc)؛

-         پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid)؛

-https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/34242

creativecommons.org
پایگاه استنادی جهان اسلام
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
پایگاه مجلات تخصصی نور
بانک اطلاعات نشریات کشور
پورتال جامع علوم انسانی