فصلنامۀ «مطالعات قرانی وفرهنگ اسلامی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌ فرهنگی

سال شروع انتشار: 1396

حوزۀ تخصصی: مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی
اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: سه تا هشت ماه
درصد پذیرش مقالات: 25%

 دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات(
خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود،  از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید.        

نشانی الکترونیکisqs.journal@gmail.com  

شماره تماس نشریه:

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 3، پاییز 1400