بررسی تطبیقی قسم‌های استدلالی از دیدگاه فراهی و بنت‌الشاطی

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یاسوج

چکیده

بحث قسم‌های استدلالی، دیدگاه جدیدی است که برخی صاحب‌نظران به آن تصریح کرده‌اند که ضرورت تبیین و تصویر صحیح آن، غور در دیدگاه‌ها و بررسی تطبیقی آراء متفکران را می‌طلبد. در این راستا، این نوشتار از رهگذر روش توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌‌ای به تطبیق آراء دو اندیشمند قرآنی؛ استاد عبدالحمید فراهی و استاد عایشه بنت‌‌ الشاطی پرداخته است که پس از مروری کوتاه بر مبانی نظری این دو صاحب‌نظر، به مقایسة آن پرداخته است. وجه اشتراک آنان در مخالفت با دیدگاه مشهور در حکمت قسم و ایراد بر وجه تعظیم و تأکید قسم‌های الهی است و همچنین اصرار بر وجود ارتباط این قسم‌ها در راستای استدلال و باورپذیر شدن مضمون جواب قسم. تمایز این دو دیدگاه در بیان گستره و پیشینه الفاظ قسم و کیفیت استدلال به قسم‌های الهی است. بر اساس دیدگاه فراهی می‌‌توان هر یک از سور اقسام را در سه بخش قسم، جواب قسم و محتوای سوره، در نظر گرفت و فرایندی را برای کشف ارتباط این سه بخش، طراحی نمود. در این فرایند، جواب قسم به ‌عنوان محور اصلی سوره در نظر گرفته شده که بقیه آیات سوره، در راستای اثبات این محور اصلی قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of argumentative parts from the perspective of Farahi and Bent al-Shati

نویسنده [English]

  • abazar kafimosavi
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یاسوج
چکیده [English]

Discussion of argumentative parts is a new view that some experts have stated that the need for explanation and correct image requires contemplation of views and comparative study of the opinions of thinkers. A library based on the views of two Quranic thinkers; Professor Abdolhamid Farahi and Professor Ayesha Binta al-Shati have compared it and after a brief review of the theoretical foundations of these two experts, have compared it. Their common denominator is in opposition to the popular view in the wisdom of oaths and objections to the aspect of bowing and emphasizing the divine oaths, as well as insisting on the connection of these oaths in order to reason and make the content of the oath answer believable. In this process, the answer to the oath is considered as the main axis of the surah that the rest of the verses of the surah are in line with the proof of this main axis. To understand the content coherence of Surah Qasm, it is necessary to consider influential factors such as descriptive adverbs divided into, metaphorical and allegorical meanings of the words of Qasm and the rules of Arabic literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oath
  • Divine Oaths
  • Abdul Hamid Farahi
  • Aisha Bint Al-Shati
  • Argumentative Oaths