مطالعات مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس: آسیب‌شناسی و راهکارها

نوع مقاله : مقالۀ علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دین‌پژوهی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 پژوهشگر پسادکتری مطالعات قرآنی، مرکز الاهیات اسلامی دانشگاه پادربورن

چکیده

مروری بر آثار پرشمار مقایسه‌ای قرآن و کتاب مقدس در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از آنها با معیارهای لازم فاصله دارند و به‌ندرت می‌توان پژوهشی را مشاهده کرد که در چارچوب معیارها و ملاک‌های پژوهش مقایسه‌ایِ علمی قرار بگیرد. برای بررسی مسائل موجود در این آثار و ارائه راهکارهایی برای حل آنها، در این پژوهش تمام مقالاتِ منتشر شده در زمینه مقایسه قرآن و کتاب مقدس در ده سال اخیر (دهة 1390) را در مجلات علمی‌-پژوهشی و نیز سه مجله تخصصی در این زمینه (هفت‌آسمان، مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس، و الاهیات تطبیقی) بررسی می‌کنیم. در جریان بررسی به این نتیجه رسیدیم که می‌توان آسیب‌های موجود را در دو گروه کلی دسته‌بندی کرد: ۱. اشکالاتی که در کلیت مطالعات تطبیقی یافت می‌شوند، مانند عدم التفات به نوع مقایسه،بی‌مسئلگی، تحصیل حاصل بودن، عدم تبیین وجه انتخاب طرفین مقایسه، روشن نکردن روش تحلیل یا یکسان گرفتن مفاهیم غیریکسان؛ ۲. اشکالات مختص به مطالعات قرآن و کتاب مقدس که یا ناشی از عدم شناخت کافی از متون است یا از فهم نادرست حاصل می‌شود و یا انتخاب نادرست آیات را دربردارد.همه این موراد با ذکر مثال‌هایی ملموس توضیح داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Studies of the Qur'an and the Bible: Problems and Solutions

نویسندگان [English]

  • Fatima Tofighi 1
  • Mohammad Haghani Fazl 2
1 Religious Studies, Faculty of Religions, University of Religions
2 Postdoctoral fellow in Qur'anic Studies, Center for Islamic Theology, University of Paderborn
چکیده [English]

A survey of the numerous works of comparative studies of the Bible and the Qur'an in Iran shows that they are far from the necessary criteria  and there is seldom a research that can fit within appropriate academic comparative frameworks. To study the problems in these works and to offer solutions for them, we are reviewing all the peer reviewed articles published on a comparative scriptural study in the last ten years. We found out that the problems can be categorized in two groups: 1) Those found in all comparative works in religious studies, such as not clarifying the kind of comparison, starting with a non-problem, begging the quesiton, the ambiguity of the reason for the selection of the items, not stating the method of analysis,, or assuming the identity of non-identical concepts; and 2) those only existing in scriptural studies, such as the lack of knowledge of the text, offering a non-accurate understanding of the text,, and incorrect selection of the passages. These problems will be explained using tangible examples from the articles studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Studies. Comparative Theology
  • exegesis
  • interreligious dialogue
  • Methodology of Exegesis