کلیدواژه‌ها = علم
بازخوانش دو صفت "علم الهی" و " کلام الهی" بر اساس مدل معناشناسانه ایزوتسو در روش تفسیری علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 47-66

1022034/isqs.2020.5467

زهرا ریعان؛ ناصر محمدی؛ محمد علی عباسیان چالش تری؛ علی رضا پارسا


نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-29

هاله بادینده؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر